Köszöntöm, Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd,
biztosítási szakjogász,
GDPR adatvédelmi tisztviselő vagyok!A polgári jog több területével foglalkozom, kiemelten a biztosítási joggal.
Fő profilomhoz tartozik az adatvédelem (GDPR) és a cégjog, de az alábbi tevékenységi körökben is készséggel állok ügyfeleim rendelkezésére.

1. POLGÁRI JOGI TEVÉKENYSÉG:
 • polgári jogi szerződések (pl. adásvétel, lízing, bérlet, vállalkozás, használati szerződés, öröklési,- tartási szerződés, stb.)
 • biztosítási jog (a kárigények teljes körű érvényesítése során képviselet a biztosítókkal szemben)
 • ingatlanjog (adásvételi szerződések megkötése, telekalakítással kapcsolatos jogi ügyintézés, társasház alapítása és képviselete, lakásvásárlások hitelfinanszírozásához szükséges használati szerződések stb.)
 • közhasznú vagy hagyományos egyesület, illetve alapítvány és egyéb társadalmi szervezet alapítása, képviselete.


POLGÁRI ÉS CSALÁDI JOGHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSJOGI TEVÉKENYSÉG:
 • fizetési meghagyásos eljárás,
 • végrehajtási eljárás,
 • földhivatali, teljes körű eljárás (iratbetekintéssel),
 • ingatlan-nyilvántartási eljárásban képviselet, képviselet Békéltető Testület előtt.2. ADATVÉDELEM (GDPR):
 • szabályzatok, tájékoztatók, hozzájáruló nyilatkozatok készítése.3. GAZDASÁGI JOGI TEVÉKENYSÉG:
 • a társasági jog (egyéni cég, bt, kft, rt. alapítás, alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítása, átalakulások bonyolítása, tőkeelemelés és -leszállítás,üzletrész értékesítés árverezés)


GAZDASÁGI JOG JOGHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSJOGI TEVÉKENYSÉG:
 • csődeljárás, végelszámolási eljárás,
 • cégeljárás (alapítási és változásbejegyzési eljárások)

ELÉRHETŐSÉGEK:

Dr. Keskeny Ildikó
ügyvéd, biztosítási szakjogász,
GDPR adatvédelmi tisztviselő

Iroda: Veszprém 8200, Szikra u. 51.
Mobil: (+36) 30 959 4443
Telefon: (+36) 88 425 392
Email: ildiko@drkeskeny.hu

www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu